In dit wetenschappelijk artikel onderzochten Celeste van Rinsum en haar collega’s de positie van leefstijlcoaches in het zorgnetwerk. De leefstijlcoaches en hun netwerk werden gedurende de CooL-pilot gevolgd in vier regio’s. Er werd gekeken of de coaches centraal in hun netwerk stonden en hoe de netwerken over tijd veranderden. Het bleek dat een aantal leefstijlcoaches een centrale positie hadden binnen hun netwerk, echter kan dit niet over het algemeen gesteld worden. Ook waren de netwerken niet centraler en dichter geworden over de tijd. Ondernemerschap-, netwerk- en makelaar-competenties zijn nodig voor leefstijlcoaches om hun netwerk hechter te maken.

Link naar artikel

Artikel als pdf:
Van Rinsum – Lifestyle coaches in the health care network